ถ้าเขาประหลาดใจอย่างร่าเริงในความฝันแล้วเขาแสดงทัศนคติของเขาต่อประสบการณ์ใหม่และความเชี่ยวชาญ ถ้าคุณประหลาดใจอย่างไม่ราบรื่น็คาดการณ์เี่ยวับความกลัวของคุณในสิ่งที่คุณไม่รู้จัหรือไม่เคยมีประสบการณ์มา่อน

ารแปลกแยกบ่งบอกถึงอุปสรรคต่อโครงการของคุณ ถ้าเป็นเรื่องของคนอื่นคุณจะประสบความสำเร็จ…

ถ้าคุณเห็นมันแปลกในความฝันแล้วมันแสดงให้เห็นบางส่วนของความรู้สึของคุณที่จะดึงดูดลึภายในคุณและคุณจะไม่สามารถที่จะแสดงให้พวกเขา ในทางกลับันความฝันบ่งบอกถึงบุคคลที่ไม่รู้จัซึ่งจะช่วยให้คุณด้านต่างๆของชีวิตที่ต้องการความช่วยเหลือ

ารปัสสาวะหมายความว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลือและคำแนะนำที่ดีจากเพื่อนที่ดีหรือคนที่คุณรัก การดื่มปัสสาวะของคุณเองหมายถึงความกลัวอย่างมากและการขาดความไว้วางใจจากผู้คนรอบข้าง…

(ดูารขับถ่าย | ขวดแ้ว | สิ่งสกปร | ารปัสสาวะ)

ารปัสสาวะในความฝันหมายถึงการเสียเงินโดยไม่จำเป็นหรือผิดกฎหมาย นอกจากนี้ยังหมายถึงการแต่งงานับบุคคลที่ไม่เหมาะสมหรือเข้าันไม่ได้ ความถี่ของการปัสสาวะในความฝันหมายถึงการได้รับรายได้ประจำ ในทางกลับันการกลั้นปัสสาวะในความฝันหมายถึงสิ่งที่ตรงันข้ามหรืออาจหมายถึงความรีบร้อนหรือการตัดสินใจที่ไม่ถูต้อง หากมีใครเห็นว่าตัวเองกำลังปัสสาวะในสถานที่ที่ไม่รู้จักในบ้านของคนอื่นลอดจ์เมือง ฯลฯ ในความฝันอาจหมายถึงความเป็นเครือญาติับผู้คน ารทำให้างเกงในเปียกในความฝันหมายถึงทารกแรกเิดในครอบครัว ความฝันปัสสาวะในทะเลหมายถึงการจ่ายภาษีหรือการุศล ารปัสสาวะในหุบเขาในความฝันหมายถึงการขยายลูหลาน ารปล่อยกลิ่นเหม็นหลังจากปัสสาวะขณะที่คนอื่นมองด้วยความดูหมิ่นในความฝันหมายถึงการหมิ่นประมาทหรือการเปิดเผยความเจ็บป่วยในที่สาธารณะ ารดื่มปัสสาวะในความฝันหมายถึงการได้รับรายได้ที่ผิดกฎหมาย หากเห็นคนรับใช้หรือพนังานของเขาปัสสาวะในบ่อน้ำหรือลำธารในความฝันนั่นหมายความว่าคนในครอบครัวของเขาจะทรยศต่อผลประโยชน์ของตน ารปัสสาวะในความฝันยังหมายถึงการขจัดความทุข์…

ถ้าคุณปัสสาวะในฝันแล้วมันอาจบ่งบอกถึงความต้องการที่แท้จริงในการปัสสาวะในชีวิตตื่นของคุณ บางทีคุณอาจจะนอนหลับอย่างเงียบ ๆ ดังนั้นความต้องการทางกายภาพจะถูส่งต่อในฝันของคุณ ในทางกลับันความฝันเี่ยวับปัสสาวะสามารถเป็นตัวแทนของสถานะของจิตใจของคุณซึ่งคุณจะได้รับการําจัดโดยไม่จําเป็น หากคุณได้เห็นตัวเองปัสสาวะต่อหน้าคนอื่น ๆ แล้วฉันขอแนะนําให้คุณทําความเป็นส่วนตัวเล็น้อยในชีวิตของคุณ ถ้าคุณเห็นปัสสาวะของคนอื่นแล้วมันหมายถึงสิ่งที่คุณปฏิเสธที่จะเอาบุคคลนั้น

ความฝันเี่ยวับปัสสาวะเป็นสัญลัษณ์ของการปล่อยความตึงเครียดหรือบรรเทาจากอารมณ์ที่คุณําลังปราบปราม อีวิธีหนึ่งคือปัสสาวะอาจเป็นสัญญาณว่าคุณได้รับในที่สุด็สามารถบรรเทาตัวเองปัญหา คุณอาจเ็บไว้เงียบเป็นระยะเวลานานของเวลาหรือได้รับ~ถือใน~ปัญหาของคุณ คุณเป็นคนสุดท้ายให้ไปของความเครียดปัญหาหรือปัญหาที่ถูทําร้าย ความฝันของคนปัสสาวะใกล้คุณในทางที่คุณไม่ชอบสามารถเป็นตัวแทนของการระคายเคืองหรือไม่พอใจในคนที่บรรเทาตัวเองของปัญหาค่าใช้จ่ายของคุณ บางคนสามารถจัดการับปัญหาของพวกเขาในดินแดนของพวกเขาหรือละเมิดความรู้สึของขอบเขต

ถ้าคุณเป็นเจ้าชายหรือเจ้าหญิงในฝันแล้วมันแสดงให้เห็นความปรารถนาที่จะสังเกตเห็น ความฝันยังสามารถบ่งบอกถึงความหยิ่งที่คุณมีและเห็นแ่ตัวที่คุณใส่คนอื่น ๆ ในทางกลับันความฝันสามารถแสดงถึงความเชื่อของชายจริงที่ําลังมองคุณ

ความฝันของเจ้าชายเป็นสัญลัษณ์ของบุคลิภาพของเขาว่าเขามีสิทธิที่จะ รู้ว่าสิ่งที่อยู่เสมอของคุณที่คุณสมควรได้รับมากขึ้นหรือคุณมีความสําคัญมากขึ้นในบางวิธี ในทางลบเจ้าชายสามารถสะท้อนถึงความสําคัญในตนเองความหยิ่งหรือความหยิ่งยโส

ฝันและเห็นเด็ (แพะทาร) ในความฝันของเธอป้องันไม่ให้วิธีที่ไร้ยางอายของเธอจะนําเี่ยวับการไว้ทุข์คนที่คุณรั ฝันและเห็นเด็กในทุ่งหญ้า็แสดงว่ามากเวลาของเขาจะใช้ในความสุขและิจกรรมทางธุริจหรือการศึษาของเขาในที่สุด็จะได้รับ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านความหมายของเด็

ถ้าคุณเป็นหญิงและความฝันที่คุณเห็นหรือเป็นเด็ผู้ชายแล้วมันจะถูตีความว่าเป็นความเป็นชายในตัวละครของคุณ บางทีคุณอาจจะพัฒนาส่วนเพศชายใหม่หรือลัษณะของตัวละครของคุณ ในทางกลับันเด็อาจบ่งบอกถึงความหลงใหลและความปรารถนา บางทีคุณอาจมีความรู้สึอารมณ์มากเี่ยวับเด็กในชีวิตจริงที่คุณมีในใจตลอดเวลา พระองค์สําคัญและมีความหมายต่อท่าน ท่านอาจหลงรักชายหนุ่มคนนี้และความคิด ความคิด และแนวคิดของเขาได้ผ่านในจิตใต้สํานึของเขา โลกแห่งความฝันคือการตอบสนองต่อความรู้สึที่แสดงออกของชีวิตจริงของคุณ นอกจากนี้ความฝันนี้อาจแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถสมมติสัญชาตญาณของมารดาได้ หากคุณเป็นชายและความฝันที่เป็นผู้ใหญ่ที่คุณเห็นหรือเป็นเด็ผู้ชายก็สามารถตีความเป็นสัญลัษณ์ของบุคลิภาพเด็ของคุณ คุณมีเด็บริสุทธิ์และขี้เล่นมาก ในทางกลับันเด็สําหรับผู้ชายคนหนึ่งสามารถเป็นสัญลัษณ์ในแง่ดีและความกระตือรือร้นอ่อนเยาว์ หรือเตือนให้คุณดูแลความรู้สึไม่ได้พัฒนาอย่างเต็มที่ของความรับผิดชอบ บางทีส่วนยังไม่บรรลุนิติภาวะของตัวเธอเอง ลูภายในของคุณอาจจะพยายามที่จะได้รับความสนใจของคุณโดยการแสดงในฝันว่าเด็ คุณควรทบทวนบางส่วนของตัวคุณเองที่จําเป็นต้องได้รับการยอมรับและได้รับการยอมรับในการพัฒนา

เมื่อฝันเห็นตัวเองเป็นเด็ผู้ชายเมื่อในความเป็นจริงมันเป็นผู้หญิงแล้วความฝันเป็นสัญลัษณ์ของความเป็นชายของบุคลิภาพของเขา ความหมายที่พบบ่อยที่สุดของความฝันนี้คาดการณ์ว่าคุณเคยพบชายหนุ่มคนหนึ่งและมีความรู้สึต่อเขาและ / หรือทิ้งความประทับใจอย่างมีนัยสําคัญสําหรับคุณ มีบางคนในชีวิตของเราเราจะพบว่ามันยากที่จะลืมหรือหยุดคิดเี่ยวับพวกเขาเพื่อที่จะสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีของที่จะตอบสนองเด็พิเศษที่อีครั้ง เป็นผู้ใหญ่ทั้งหมดและฝันของการเป็นเด็ผู้ชายคาดการณ์เี่ยวับด้านบริสุทธิ์และเด็ของคุณ แต่บางครั้งการเป็นเด็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้ามันไม่ได้ทําให้ผลกระทบที่ไม่ดีในชีวิตของคุณ ถ้าคุณใช้ความรับผิดชอบและหน้าที่ที่คุณต้องทําความฝันยืนออกเป็นสัญญาณที่ดี

ความฝันของเด็เป็นสัญลัษณ์ของความเป็นชายของตัวเองที่มีารพัฒนาหรือไม่มีประสบการณ์ ความโกรธครอบงําหรือความรู้สึไม่รู้สึ ส่วนหนึ่งของบุคลิภาพหรือสถานการณ์ที่ยังไม่ถึงศัยภาพเต็ม สําหรับสาวน้อยฝันเี่ยวับเด็ผู้ชายที่เธอถูดึงดูดที่จะเป็นตัวแทนของความต้องการบางสิ่งบางอย่างที่จะเิดขึ้นในชีวิตของเธอ เป้าหมายหรือประสบการณ์ที่คุณต้องการจะเิดขึ้น

ถ้าคุณเห็นพี่ชายของคุณแล้วนั่นหมายความว่าคุณมีปัญหาบางอย่างับคนที่ยังไม่ได้รับการแ้ไขยัง สําหรับความฝันของพี่ชายคนอื่น็หมายความว่าคุณต้องการมีลัษณะทางกายภาพหรือจิตใจที่บุคคลนั้นมี

ถ้าคุณมีพี่ชายในชีวิตจริงของคุณและฝันเี่ยวับเขาแล้วเขาแสดงให้เห็นการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งระหว่างคุณและพี่ชายของคุณ ช่วงความสุขของชีวิตของคุณําลังจะมาถึงเร็ว ๆ นี้ ถ้าคุณได้พูดคุยับพี่ชายของคุณในความฝันแล้วเขาแสดงความสุขในชีวิตครอบครัวของคุณ ถ้าคุณฝันของการมีมากกว่าหนึ่งพี่ชาย แต่ในชีวิตจริงคุณไม่ได้แล้วมันแสดงให้เห็นลัษณะที่ไม่รู้จัของชีวิตของคุณ บางทีคุณอาจจะค้นพบสิ่งใหม่อย่างแปลกใจ พี่ชายยังสามารถเป็นสัญลัษณ์ของการป้องันที่คุณําลังมองหา ถ้าพี่ชายถูฆ่าตายในความฝันแล้วเขาแสดงความกลัวของการสูญเสียคนสําคัญหรือสิ่งที่ในชีวิตของเขา บางทีคุณไม่ควรทนับพวกเขาอย่างมากเพราะไม่มีอะไรอยู่ตลอดไป ถ้าคุณฝันเี่ยวับพ่อเลี้ยงของคุณแล้วมันหมายความว่าคุณจะถูหลอกโดยคนที่อยู่ใกล้ับคุณ อีทางเลือกหนึ่งคือความฝันสามารถบ่งบอกถึงพันธะพิเศษหรือมิตรภาพับคนที่เป็นเหมือนพี่ชาย

ผู้ชายที่แข็งแรงและหล่อเหลาหมายถึงความสุขที่หายวับไป ผู้ชายตัวเล็และอ่อนแอหมายถึงความเียจคร้านและความไม่มั่นคง ผู้ชายที่ไม่รู้จัเป็นสัญลัษณ์ของความกตัญญูตเวทีและทรยศ คนติดอาวุธหมายถึงความกลัวและความไม่มั่นคง…

ารฝันถึงผู้ชายแสดงถึงความเป็นชายแข็งแรงมีเหตุผล้าวร้าวและ / หรือแข่งขันได้ หากผู้หญิงฝันถึงผู้ชายที่โอบกอดเธอแสดงว่าสนับสนุนและช่วยเหลือ นอกจากนี้ความฝันนี้อาจเน้นย้ำความปรารถนาของคุณที่จะมีความสัมพันธ์หรือสะท้อนภาพของคุณของผู้ชายในอุดมคติ ความฝันของผู้สูงวัยแสดงถึงภูมิปัญญาและประสบการณ์…

…หากชายคนนั้นยังเด็ซึ่งสะท้อนถึงความหึงหวงการแข่งขันและปัญหา ถ้าเขาอายุมากขึ้นมันจะเผยให้เห็นการปกป้องบางครั้ง็เป็นเรื่องที่เปิดเผยและคาดไม่ถึง ารป้องันนี้จะยิ่งมากขึ้นเมื่อชายในฝันอายุมากขึ้น…

ดูความหมายของผู้ชาย

…(บุคคล) เมื่อชายคนหนึ่งได้รับการยอมรับในความฝันเขาเป็นคนคนเดียวันับความตื่นตัวหรืออาจเป็นพี่ชายของเขาหรือบุคคลที่มีความคล้ายคลึงหรือชื่อเดียวัน หากเขารับสิ่งที่มีค่าหรือหวงแหนไปจากคนที่มีความฝันนั่นหมายถึงสิ่งที่ตรงันข้ามและคน ๆ นั้นจะได้รับสิ่งที่เขาปรารถนาจากความตื่นตัว หากเขาหยิบเสื้อหรือเชือกในความฝันหมายความว่าเขาจะยอมรับคำสัญญาจากคนที่เห็นความฝัน ถ้าเขาพรากลูไปจากเขานั่นหมายถึงความเป็นศัตรูระหว่างคนทั้งสอง ตามที่อธิบายไว้ใน ‘มนุษย์’ หน้า 217 ารเห็นลู ๆ ของอาดัมในความฝันเป็นสิ่งที่สูงส่งโดยทั่วไปคนแต่ละประเภทสื่อถึงการตีความที่แตกต่างันหมวดหมู่ของผู้ปกครองและผู้พิพากษาในความฝันหมายถึงศาลประเภทของ หน่วยงานของรัฐแสดงถึงความกลัวทหารหมายถึงการเดินทางช่างฝีมือในความฝันหมายถึงผลกำไรหรืออาจเป็นตัวแทนของการค้าตามลำดับผู้หญิงในความฝันหมายถึงการล่อลวงในขณะที่คนเคร่งศาสนาแสดงถึงความจงรัภัดี (ดูมนุษย์ด้วยหรือเปล่ามนุษย์)…

…(เพศ | ารใส่ปุ๋ย | ความแข็งแรงของผู้ชาย) มนุษย์เพศชายในความฝันเป็นตัวแทนขององค์ประกอบเชิงบวกพลังที่เด็ดขาดหรือคนที่โชคดีมา (ดูแมนด้วย)…

ฝันและเห็นอวัยวะเพศชายอธิบายเป็นความฝันที่มีสัญลัษณ์สําคัญสําหรับฝัน ความฝันนี้ความอุดมสมบูรณ์ความแข็งแรงและพลังงานทางเพศ ในความฝันของเห็นอวัยวะเพศชายขนาดใหญ่เป็นพิเศษ็แสดงให้เห็นข้อสงสัยและความวิตกังวลเี่ยวับไดรฟ์เพศและความใคร่ของคุณ

ความฝันของผู้ชายหมายถึงความอดทนและความคล่องตัว คุณจะขึ้นสู่ตำแหน่งสำคัญของรัฐ…

ความฝันเี่ยวับอวัยวะเพศชายที่เป็นสัญลัษณ์อํานาจ, ความสามารถและความสามารถ. คุณหรือบางแง่มุมของบุคลิภาพของคุณรู้สึว่ามีความสามารถหรือมีประสิทธิภาพ ความฝันของการสูญเสียอวัยวะเพศของคุณในความฝันเป็นสัญลัษณ์ของความอ่อนแอทางอารมณ์หรือความอ่อนแอ คุณรู้สึไม่ได้ผลโดยสิ้นเชิงในพื้นที่บางส่วนของชีวิตของคุณ ความฝันเี่ยวับอวัยวะเพศชายขนาดใหญ่เป็นสัญลัษณ์ของคุณหรือลัษณะบางอย่างของบุคลิภาพของคุณที่มีประสิทธิภาพมากมีความสามารถหรือมีอํานาจ บว, มันสามารถเป็นสัญญาณที่คุณรู้สึว่าในการควบคุมที่ประสบความสําเร็จ, หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าคนอื่น ๆ. ในทางลบอาจสะท้อนถึงปัญหาหรือบุคคลอื่นที่มีอํานาจมากกว่าคุณ ปัญหาหรือการแข่งขันในชีวิตของคุณมีประสิทธิภาพเินไปสําหรับคุณ ความฝันของอวัยวะเพศชายที่มีเลือดออกของเขาเป็นสัญลัษณ์ของความรู้สึของพลังอ่อนความสามารถหรือความสามารถ ทัษะการยกระดับหรือจุดแข็งของพวกเขาสามารถรู้สึเหมือนพวกเขาจะค่อยๆหายไป สูญเสียความเคารพความภาคภูมิใจหรือรู้สึอับอาย ถ้าผู้หญิงฝันของการมีอวัยวะเพศชายก็สามารถสะท้อนสถานการณ์ชีวิตตื่นที่เธอ asserting ตัวเองการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพหรือแสดงคนอื่น ๆ ว่าเธอไม่ง่ายที่จะผลัดัน สําหรับเกย์หญิงและผู้ชายที่จะเห็นอวัยวะเพศชายในความฝันสามารถสะท้อนถึงความคิดปรารถนาทางเพศเิดขึ้นความปรารถนาที่จะมีสิ่งที่คุณต้องการ

…(สิ่งสกปรกในพิธีรรม) หากลำไส้ของคน ๆ หนึ่งขับอุจจาระส่วนเินออกมาในความฝันนั่นหมายถึงการขัดขวางแผนการเดินทางของคน ๆ หนึ่ง หากมีคนปล่อยอุจจาระที่เป็นของแข็งในความฝันหมายความว่าเขาไม่ได้ใช้เงินไปับความเจ็บป่วย หากการระบายของเหลวผิดปกติเิดขึ้นจากลำไส้ของคนในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะผลาญเงินส่วนใหญ่ไป หากมีใครใช้ห้องน้ำใกล้ับพื้นที่สรงที่เป็นที่รู้จักในความฝันนั่นหมายความว่าการใช้จ่ายของเขาเี่ยวข้องับความหลงใหลความปรารถนาและความป่าเถื่อนของเขา หากไม่ทราบตำแหน่งในความฝันนั่นหมายความว่าเขาไม่รู้ตัว แต่เต็มใจที่จะใช้จ่ายทรัพย์สมบัติของเขาไปในช่องทางที่ผิดกฎหมายโดยที่เขาจะไม่ได้รับรางวัลหรือผลประโยชน์จากมัน ารระบายอุจจาระในที่โล่งและปิดด้วยสิ่งสกปรกในความฝันหมายถึงการฝังเงินลงในหลุมและปิดด้วยดิน (ดูสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ | อุจจาระ | ปัสสาวะ)…

…{ARB Junub สภาวะของพิธีรรมที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งขัดขวางการสวดมนต์ อุจจาระ | น้ำอสุจิ | ปัสสาวะ) ในความฝันการตกอยู่ในสภาพของพิธีรรมที่ไม่บริสุทธิ์หมายความว่ามีคนหลีเลี่ยงที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีพื้นฐานทางศาสนา ตามประเพณีของศาสนาอิสลามผู้หนึ่งต้องมีารชำระล้างแม้ว่าจะแสวงหาผลประโยชน์ในชีวิตประจำวัน็ตาม หากใครเห็นว่าตัวเองกำลังสวดมนต์โดยไม่ต้องทำพิธีสรงน้ำในความฝันนั่นหมายถึงการทุจริตในการปฏิบัติทางศาสนาของเขาแม้ว่าจะตีความได้ว่าเป็นการอุทิศตนเพื่อรับใช้ศาสนาของพระเจ้า ารอยู่ในสภาพพิธีรรมที่ไม่บริสุทธิ์ในความฝันอาจหมายถึงความสับสน หากใครเห็นว่าตัวเองตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นและไม่พบน้ำที่จะทำการชำระล้างในความฝันนั่นหมายถึงความทุข์ยากและไม่สามารถรัษาความต้องการของตนในโลกนี้ได้หรือเพื่อตอบสนองความปรารถนาของตนในปรโลก การซัตัวเองหรือซัเสื้อผ้าที่ไม่บริสุทธิ์ในความฝันหมายถึงการจ่ายเงินให้ใครสัคนตามสิทธิอันควร…

…(ชาย | บุคคล) ารได้เห็นผู้พิพากษาหรือผู้ว่าการในความฝันหมายถึงการมีส่วนร่วมในธุริจการพิจารณาคดี หากใครได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้พิพากษาในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะเป็นคนชอบธรรมและชอบธรรม หากมีใครเห็นตัวเองนั่งอยู่บนม้านั่ง แต่พบว่าตัวเองไม่สามารถจัดการับคดีของผู้คนด้วยความยุติธรรมแสดงว่าเขาเป็นคนไม่ยุติธรรม หากมีคนคอยดูแลคนในความฝันนั่นหมายความว่าเขาอาจถูไล่ออกจากงาน หากนัเดินทางกลายเป็นผู้พิพากษาในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะถูโจรจับตัวไว้หรืออาจหมายความว่าพรของพระเจ้าที่มีต่อเขาจะกลายเป็นคำสาป ถ้าใครเห็นว่าผู้พิพากษาที่เป็นที่รู้จัไม่ยุติธรรมในความฝันนั่นหมายความว่าผู้คนในท้องถิ่นนั้นมีความไม่เท่าเทียมันและพวกเขาโกงในเรื่องน้ำหนัและมาตรการของพวกเขา ถ้าใครเห็นว่าตัวเองยืนต่อหน้าผู้พิพากษาและหากผู้พิพากษาปฏิบัติต่อเขาอย่างยุติธรรมในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะได้พบับความยุติธรรมในคดีส่วนตัวที่เี่ยวข้องับตัวเองและฝ่ายตรงข้ามหรืออาจหมายถึงการบรรเทาจากภาวะซึมเศร้าและความเครียด หากผู้พิพากษาไม่เท่าเทียมันในความฝันนั่นหมายความว่าใครจะแพ้ให้ับศัตรูของเขา หากมีคนเห็นผู้พิพากษาที่ถือมาตราส่วนแห่งความยุติธรรมและมาตราส่วนนั้นเอียงไปตามความโปรดปรานของคนในความฝันนั่นแสดงถึงข่าวดีที่ได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่จากพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสำหรับการกระทำของตน อย่างไร็ตามหากมาตราส่วนของความยุติธรรมเอียงไปในทิศทางตรงันข้ามแสดงว่าเป็นการเตือนจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ให้คนหนึ่งกลับใจจากบาปของตนหรือละทิ้งการมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดบาป หากใครเห็นผู้พิพากษาชั่งน้ำหนัเพนนีหรือเงินที่ไม่ดีในระดับความยุติธรรมนั่นหมายความว่าผู้พิพากษาจะให้ารเป็นพยานเท็จซึ่งจะได้รับการยอมรับ หากใครมองว่าตัวเองเป็นผู้พิพากษาคนฉลาดนัวิชาการหรือคนชอบธรรมในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะได้รับชื่อเสียงชื่อเสียงที่ดีารปลดเปลื้องนัพรตและความรู้ทางวิญญาณหากเขามีคุณสมบัติตามนั้น หากสิ่งใดไม่เหมาะสมับพรดังกล่าว็หมายความว่าเขาจะถูกล่าวหาว่าเป็นอาชญากรรมอย่างไม่ถูต้องหรืออาจถูปล้นระหว่างการเดินทาง หากผู้พิพากษาดูร่าเริงในความฝันนั่นหมายถึงข่าวดี ารเห็นบัลลัง์ของผู้พิพากษาในความฝันหมายถึงความหวาดกลัวหรือการต่อสู้ ารเห็นที่นั่งของผู้ปกครองผู้พิพากษานัพูดนัวิชาการหรือครูในความฝันหมายถึงความวุ่นวายความเสียใจเงินการสูญเสียทางธุริจความเจ็บป่วยความซึมเศร้าหรือการเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ หากคนป่วยเห็นว่าตัวเองยืนอยู่่อนที่จะตัดสินในความฝันนั่นหมายถึงความตายของเขา อย่างไร็ตามหากคดีนี้ได้รับความโปรดปรานจากเขาในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะหายจากความเจ็บป่วย หากใครที่ำลังเผชิญับความทุข์ยากเห็นว่าตัวเองนั่งอยู่ในบัลลัง์ผู้พิพากษาในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะประสบความสำเร็จ ผู้พิพากษาที่ไม่รู้จักในความฝันหมายถึงพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ ผู้พิพากษาที่เป็นที่รู้จักในความฝันหมายถึงแพทย์…

เมื่อคุณฝันของการตัดเย็บ, ชาย, ความฝันดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงส่วนที่ลังเลของบุคลิภาพของคุณ ในทางกลับันความฝันแสดงให้เห็นถึงชิ้นส่วนที่เสร็จสิ้นแล้วในชีวิตของเขา