ถ้าคุณเห็นสายไฟในฝันความฝันดังกล่าวคาดการณ์เี่ยวับความเป็นอิสระและอายุยืนของมัน สายที่แต, หมายถึงการขาดความแข็งแรงในบุคลิภาพของคุณ. บางทีอาจมีบางสิ่งที่คุณต้องแ้ไขเพื่อให้สามารถดําเนินการได้อย่างสมบูรณ์

ฝันี่ยวับหรือเห็นในสายความฝันเป็นสัญลัษณ์ของการขาดความเป็นอิสระในสถานการณ์หรือความสัมพันธ์ คุณรู้สึถูจําัดหรือผูขึ้น ถ้าสายเคเบิลถูตัดแล้วมันแสดงให้เห็นว่าคุณําลังทําลายความสัมพันธ์ที่ป้องันไม่ให้คุณกลับ

ความฝันเี่ยวับการลงคะแนนเสียงเป็นสัญลัษณ์ของทางเลือกที่คุณําลังทํา ใครหรือสิ่งที่คุณเลือกที่จะระบุด้วยการลงคะแนนเสียงยังสามารถเป็นตัวแทนของการกระทําที่นําไปสู่ารพูดสิ่งที่คุณคิดและที่เสียงของคุณได้ยิน ทําให้ารตั้งค่าของคุณเป็นที่รู้จัผ่านการกระทําหรือเฉย ารลงคะแนนเสียงในฝันยังสามารถเป็นตัวแทนของการปฏิเสธปากแข็งที่จะยอมรับความเชื่อบางอย่างหรือสถานการณ์ ยืนบนปัญหา ตัวอย่าง: ชายคนหนึ่งฝันเห็นคนลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งและเป็นพยานผู้ชนะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง ในชีวิตจริงเขาถูกดดันโดยใครบางคนที่จะทําบางสิ่งบางอย่างในช่วงระยะเวลาของปี เขาทําความคิดเห็นของเขาที่รู้จักกันับคนนี้อย่างต่อเนื่องปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือเพราะเราต้องการผลที่แตกต่างัน

ความฝันที่คุณเอาคําสาบาน, หมายถึงความปรารถนาของคุณที่จะแสดงความคิดและความคิดเห็นของคุณ ความฝันยังสามารถบ่งบอกถึงความปรารถนาของคุณที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเฉพาะ

เมื่อฝันจะสาบานในความฝันแล้วเขาแสดงสัญญาจริงเขาทําับคนอื่นหรือตัวเอง บางทีความฝันจะพยายามจําคุณ ในทางกลับันคําสาบานแสดงความเคารพและความรัที่คุณมีต่อคู่ของคุณ

ความฝันเี่ยวับความรู้สึปีซ้ายเป็นสัญลัษณ์ความรู้สึของการเป็นส่วนตัวเข้าใจผิดหรือถูคุคาม คุณอาจมีความรู้สึของการละทิ้งหรือไม่ถูรวม รอพ่อแม่ฝันมากทั่วไปของถูทิ้งออก. นี้อาจสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึของคุณเี่ยวับคู่ของคุณถูเน้นมากขึ้นในทารกกว่าที่พวกเขาเป็น สัญญาณที่คุณอาจต้องพยายามอดทนมากขึ้นับความเจ็บป่วยของภรรยาของคุณหรือจะเปิดมากขึ้นเี่ยวับความรู้สึของคุณต่อภรรยาของคุณ

ถ้าคุณฝันและในความฝันที่คุณเห็นว่าคุณออกําลังกาย็หมายความว่าความังวลของคุณเี่ยวับสุขภาพของคุณ คุณอาจจะังวลเี่ยวับการเหมาะสมในอุดมคติของสังคมความงาม อีวิธีหนึ่งคือความฝันอาจบ่งบอกว่าคุณต้องใช้สิทธิและอํานาจของคุณในบางสถานการณ์

ดูความหมายของคนจีน

ความฝันเี่ยวับตะวันออกกลางเป็นสัญลัษณ์ของจิตใจที่คุณติดอยู่ในอดีตที่ผ่านมา ความยากลําบากในการปล่อยให้ไปหรือ้าวต่อไป บางพื้นที่ในชีวิตของคุณที่คุณหรือคนอื่น ๆ อย่างถาวรเลือกที่จะไม่เปลี่ยนความเชื่อบางอย่างทัศนคติหรือความไม่พอใจ ตัวอย่าง: ชายคนหนึ่งฝันถึงการต่อสู้ับผู้คนในทะเลทรายตะวันออก ในชีวิตจริงมันยากที่จะปล่อยให้ไปของสถานการณ์ที่น่าอาย

ฝันร้ายมัจะเป็นสัญญาณว่าคุณมีปัญหาเผชิญับความกลัวหรือสิ่งที่ช่วยให้คุณความวิตกังวล ภาพสะท้อนของสถานการณ์ชีวิตตื่นตัวหรือปัญหาที่ยากที่จะเอาชนะ มีสัญลัษณ์ทั่วไปจํานวนมากที่ปรากฏอยู่ในฝันร้ายที่ระบุไว้ในส่วนฝันร้ายของเรา

ฝันว่าคุณจะมีฝันร้าย, หมายถึงความล้มเหลวในธุริจผิดหวังหรือลดลงในสุขภาพ. คุณอาจจะได้รับ lenient ในสิ่งที่จําเป็นที่จะลดกลับในิจกรรมดังกล่าว ช่วยให้จิตใจและร่างกายพัผ่อนและรัษา

ถ้าคุณฝันและในความฝันที่คุณเห็นว่าคุณฝันก็หมายความว่าสภาพอารมณ์ของคุณ คุณังวลมากเินไปและกลัวเี่ยวับสถานการณ์หรือสถานการณ์ที่คุณจะผ่าน

ฝันว่าคุณฝันเป็นสัญลัษณ์ของการรับรู้ว่าบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณไม่ได้ร้ายแรงเท่าที่ดูเหมือน บวกนี้สะท้อนให้เห็นถึงความังวลที่พูดเินจริง คุณอาจจะกลัวหรือังวลเี่ยวับบางสิ่งบางอย่างและสถานการณ์ชีวิตพิสูจน์ว่าคุณถู overreacting ลบความฝันในฝันสามารถชี้ไปที่ผิดหวังผิดหวังหรือคุณคิดว่ามันเป็นที่ยอดเยี่ยมที่จะไม่หันทางที่คุณคิดว่ามันจะเป็นบางสิ่งบางอย่าง

ฝันและเห็นรถแข่งเป็นสัญลัษณ์ที่ไม่ชัดเจนของความฝัน ฝันของมันสามารถเป็นสัญลัษณ์ของการขับรถยากและทัศนคติปากแข็งของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติในการแข่งขันของคุณและจําเป็นที่จะต้องชนะ อีทางเลือกหนึ่งคือสัญลัษณ์สามารถเล่นปนปัญหาของคุณับเชื้อชาติและเชื้อชาติ ฝันว่าคุณําลังขับรถแข่ง, หมายถึงการดําเนินชีวิตของคุณอย่างรวดเร็ว. คุณอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณด้วยความประมาทของคุณ. สนาม แข่ง เมื่อ คุณ ฝัน เป็น สัญญาณ อยา รู้ อยา เห็น ของ ฝัน ของ คุณ … สัญญาณนี้บ่งบอกถึงชีวิตบนเส้นทางที่รวดเร็วสําหรับคุณ แทร็คที่สามารถเป็นคําอุปมาสําหรับการแสวงหาของคุณที่จะย้ายขึ้นในชีวิต อีทางเลือกหนึ่งคุณอาจรู้สึว่าคุณําลังเดินในแวดวง หรือพวกเจ้าได้คิดและกระทําสิ่งที่ไม่ชอบ และอย่าได้คิดเป็นอันใด…

ความฝันเี่ยวับเอลฟ์เป็นสัญลัษณ์ของบุคคลหรือสถานการณ์ในชีวิตของคุณว่าคุณตระหนัไม่ทุอย่างสําหรับคุณ สิ่งที่จะดูแลปัญหาทั้งหมดของคุณหรือทํางานทั้งหมดในขณะที่คุณดู คนที่ยอดเยี่ยมมากที่พวกเขาดูแลทุอย่าง คนมัจะเห็นเอลฟ์ในขณะที่ารใช้เห็ดประสาทหลอนเพราะพวกเขาเป็นสัญลัษณ์ของการรับรู้ของบุคคลที่มีภาพหลอนของพวกเขาใช้เวลามากกว่าในขณะที่ผ่อนคลายหรือ ~ออก~.

ความฝันเี่ยวับการถ่ายภาพเป้าหมายเป็นสัญลัษณ์ของการมุ่งเน้นเป้าหมายของคุณหรือเป้าหมายที่คุณําลัง~เล็ง. เป้าหมายยังสามารถเป็นตัวแทนของการเรียกของโอกาสทางการขายหรือการตัดสินใจ ขอให้สิ่งที่จะเิดขึ้น อีวิธีหนึ่งคือ ารถ่ายภาพเป้าหมายสามารถแสดงถึงสิ่งลบในชีวิตของคุณที่คุณําลังพยายามลบ ความฝันเี่ยวับการขาดโชคชะตาเป็นสัญลัษณ์ของโอกาสหรือโอกาสที่พลาด นอกจากนี้ยังสามารถเป็นตัวแทนของการขาดทรัพยากร, ารเตรียม, หรือจิตตานุภาพที่จําเป็นในการบรรลุวัตถุประสงค์. ความฝันเี่ยวับการตีเป้าหมายเป็นสัญลัษณ์ของความสําเร็จหรือความคืบหน้า บรรลุเป้าหมายแล้ว หรือปัญหาได้รับการแ้ไข คุณได้สิ่งที่ต้องการแล้ว ความฝันของการเป็นเป้าหมายเป็นสัญลัษณ์ความรู้สึของการเป็นเหยื่อหรือถู singled ออก.

ฝัน Pandora เป็นกล่องแสดงความหวัง เร็ว ๆ นี้คุณจะได้ประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่ดีว่า อีทางเลือกหนึ่ง, มันเป็นสัญลัษณ์ของความอยากรู้, จิตใต้สํานึความคิดของคุณ, และความต้องการของคุณที่จะแสดงให้พวกเขา.

ฝันี่ยวับหรือเห็นใน furs ฝัน, แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง. คุณได้รับการปกป้องจากความยากจน ความฝันยังสามารถเป็นสัญลัษณ์ของธรรมชาติและสัญชาตญาณของสัตว์ป่า

ความฝันที่มีหน้าต่างร้านค้าเป็นสัญลัษณ์ของความรู้สึี่ยวับเป้าหมายที่เป็นไปได้หรือความปรารถนาที่ปลายนิ้วของคุณ ดูสิ่งที่คุณต้องการในชีวิต แต่ความรู้สึที่จัดขึ้นกลับโดยอุปสรรคเล็น้อยบาง ารรับรู้ตนเองความสามารถในการบรรลุบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นมาตรการบางอย่างถูนํามาหรือบางโอกาสที่นําเสนอตัวเอง ลบหน้าต่างร้านค้าสามารถสะท้อนความรู้สึี่ยวับการเ็บไว้จงใจห่างจากเป้าหมายหรือความปรารถนา ความรู้สึถูบังคับให้ ~พิสูจน์~ เป้าหมายของคุณโดยไม่เคยได้รับเพื่อให้บรรลุพวกเขา นอกจากนี้ยังสามารถเป็นตัวแทนความกลัวของการแสดงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณและเลือกที่จะอยู่ับความปรารถนาที่จะอิจฉา อีวิธีหนึ่งคือ มันอาจสะท้อน ~ตู้โชว์~ มากเินไปโดยมีเป้าหมายชีวิตและการกระทําเพียงเล็น้อย พูดเรื่องการทําเรื่องไม่จริงจัง ไม่ได้เลือกที่จะทําอะไรเพราะคุณให้รอสิ่งที่จะเิดขึ้นในอนาคต ความฝันเี่ยวับการทําลายหน้าต่างร้านค้าสามารถสะท้อนถึงสถานการณ์ชีวิตที่คุณําลังเลือกที่จะใช้สิ่งที่คุณต้องการโดยวิธีารแหกคอ แห้วับการต้องอดทนหรือบรรลุเป้าหมายอย่างสุจริต อีทางเลือกหนึ่ง, ทําลายหน้าต่างร้านค้าสามารถสะท้อนให้เห็นถึงคนที่น่าอายที่อวดความอ่อนแอของพวกเขาับใบหน้าของพวกเขาโดยการขโมยอํานาจของพวกเขาปิด (ตีพวกเขา, ารโกงพวกเขาจากด้านหลังหรือทําให้พวกเขาอับอาย, เพียงแค่ผลัดันพวกเขาัน). ตัวอย่าง: คนฝันของการปล้นเ็บโดยทําลายหน้าต่างและสละสิ่งที่เขาต้องการ ในชีวิตจริงเขาแอบทํางานอยู่เบื้องหลังเพื่อตัดออกพันธมิตรหยิ่งที่ไม่รู้เอาเงินของเขาและ bragged เพื่อใบหน้าของเขาสําหรับการต้องรอปีที่จะได้รับมันกลับ ทําลายหน้าต่างของร้าน depicted ฝัน ~ทําลาย~ ความรู้สึของเขาหึงหวงปรารถนาทันทีและโดยอย่างไม่คาดคิดพันธมิตรทางธุริจของเขาที่มีปัญหาทางกฎหมายและการเงินของเขาทั้งหมดกลับ.

…ความฝันเี่ยวับ Wall Street เป็นสัญลัษณ์ของสถานการณ์ชีวิตตื่นที่มีารแข่งขันสูงเี่ยวับการรัษาพลังหรือได้รับแรง. สถานการณ์ที่คําถาม ~ใครมีพลังมากที่สุดในขณะนี้?~ หรือ ~ผู้ชนะที่ใหญ่ที่สุด?~ จะถูถามเสมอ ความเสี่ยงหรืออันตรายเมื่อพยายามที่จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดหรือน่าประทับใจตลอดเวลา Wall Street ยังสามารถเป็นตัวแทนของบรรยากาศที่ไม่รู้สึถึงความอ่อนแอหรือสูญเสีย จุดอ่อนถูระบุหรือพูดเสมอ สถานการณ์ที่คุณรู้สึว่าจุดอ่อนผิดพลาดหรือการสูญเสียอะไรจะทําให้ารแข่งขันของคุณใช้ประโยชน์จากคุณ สถานการณ์ที่ ~ดูด~ หรือถูปานกลางเป็นอันตราย ตัวอย่าง: คนฝันของการทํางานที่นายหน้าหุ้นบน Wall Street และเห็นตลาดประสบการณ์ขาดทุนภัยพิบัติ … ในชีวิตจริงเขาทํางานเว็บไซต์ในตลาดการแข่งขันสูงในเครื่องมือค้นหาและมีประสบการณ์เครื่องมือค้นหาเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพข้อบกพร่องทําลายการเข้าชมเว็บไซต์ของเขาและน่าอายในหน้าคู่แข่ง ฉา Wall Street ใน ฝัน นี้ แสดง ลัษณะ าร แข่งขัน และ ความ สําคัญ ของ าร จราจร ของ เครื่องยนต์ ค้นหา ใน ธุริจ ของ คุณ….

…(ารคลอดบุตร | ารปลู) ในความฝันการตั้งครรภ์บ่งบอกถึงความสำเร็จความขยันหมั่นเพียรและความขยันหมั่นเพียรของผู้หญิงในการทำตามเป้าหมาย ในความฝันการตั้งครรภ์ยังหมายถึงการได้รับการยอมรับความเคารพและความเจริญรุ่งเรือง หากชายคนหนึ่งเห็นว่าตัวเองท้องในความฝันนั่นหมายความว่าเขาต้องทนทุข์ทรมานจากความหนัหน่วงในชีวิตหรืออาจแสดงถึงความกลัวที่จะเปิดเผยปัญหาของเขาในที่สาธารณะ โดยทั่วไปการตั้งครรภ์ในความฝันแสดงถึงการได้รับทางวัตถุ หากผู้หญิงเห็นว่าตัวเองท้องในความฝันนั่นหมายถึงความยากลำบากและความทุข์ยากที่อยู่ข้างความลับที่น่าหนัใจบางอย่างที่เธออาจซ่อนไว้ อย่างไร็ตามสำหรับผู้ชายที่เรียนรู้ารตั้งครรภ์ในความฝันอาจแสดงถึงความรู้ที่เพิ่มขึ้นในขณะที่สำหรับช่างฝีมือนั่นหมายถึงการบรรลุความเป็นเลิศที่ไม่มีใครเทียบได้ในการค้าขายของเขา ารตั้งครรภ์ในความฝันยังหมายถึงการมีความรัอย่างบ้าคลั่งหรือมีความผูพันหลงใหลับใครบางคนหรือปลูเมล็ดพืชผิดที่หรือเป็นกะเทยหรือเบี่ยงเบนหรือทุข์ทรมานจากท้องมานหรือบางทีอาจหมายความว่าขโมยจะเข้าบ้านของเขาเพื่อ ขโมยของหรือซ่อนของที่ทำให้เหม็นหรืออาจจะขโมยของบางอย่างไปซ่อนจากเจ้าของที่แท้จริงของมันหรือว่าเขาอาจป่วยจากการินอาหารบูดเน่าหรืออาจหมายความว่าเขาอาจฝังศพคนที่รัหรือว่าเขา ได้รับผลกระทบและเป็นคนโกหกหรือเขาอาจซ่อนความเชื่อที่แท้จริงของเขาและแสดงสถานะที่ดีขึ้นในที่สาธารณะหรืออาจแสดงถึงอุบัติเหตุหรือไฟไหม้ สำหรับผู้หญิงการตั้งครรภ์ในความฝันหมายถึงการสูญเสียความบริสุทธิ์่อนแต่งงานหรือว่าเธอจะแต่งงานับคนที่ไม่เหมาะสม หากหญิงที่เป็นหมันเห็นว่าตัวเองตั้งครรภ์ในความฝันนั่นหมายถึงการเ็บเี่ยวที่ไม่ดีในปีนั้นหรืออาจหมายถึงการปล้นในละแวกบ้านของเธอ หากหญิงสาวที่ยังไม่ได้แต่งงานหรือสาวพรหมจารีเห็นว่าตัวเองท้องในความฝันนั่นหมายความว่าเธอจะพบสามีที่เข้าันได้ ารตั้งครรภ์ในความฝันมีหลายความหมาย ในความฝันการตั้งครรภ์ของผู้หญิงหมายถึงความมั่งคั่งและการตั้งครรภ์ของผู้ชายหมายถึงความเจ็บปวดและความเศร้าโศ อย่างไร็ตามโดยทั่วไปแล้วการตั้งครรภ์ในความฝันอาจหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จทางวัตถุ ขอบเขตของความมั่งคั่งวัดได้จากจำนวนเดือนของการตั้งครรภ์และขนาดของการเติบโตในความฝัน นี่เป็นเรื่องจริงไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงในความฝัน หากเด็หนุ่มที่อยู่ในวัยแรกรุ่นเห็นว่าตัวเองตั้งครรภ์ในความฝันนั่นแสดงว่าเป็นพ่อของเขาและหากเด็สาวที่อายุต่ำกว่ามีประจำเดือนเห็นว่าตัวเองท้องแสดงว่าตัวเองกำลังตั้งครรภ์ หากชายคนหนึ่งเห็นภรรยาของเขาตั้งครรภ์ในความฝันแสดงว่าเขาปรารถนาความสำเร็จทางวัตถุ หากมีใครเห็นภรรยาตั้งครรภ์คลอดบุตรชายในความฝันนั่นหมายความว่าเธอจะให้ำเนิดเด็ผู้หญิงและในทางกลับันอาจจะเป็นจริงยกเว้นว่าเป็นเรื่องปกติที่คนในความฝันจะได้สัมผัสับความตื่นตัวในสิ่งที่เขาเห็นในตัวเขา ฝัน. หากใครเห็นว่าตัวเองคลอดทารกออกจากปากในความฝันนั่นหมายถึงการตายของเขาหรืออาจหมายความว่าเขาจะใช้คำพูดที่มั่นคงและน่าพอใจในการสนทนาับคนที่เขาระมัดระวังไม่ให้ขุ่นเคือง หากชายคนหนึ่งให้ำเนิดทารกเพศชายในความฝันหมายความว่าเขาจะต้องแบกรับภาระอันหนัอึ้งแล้วหนีจากมันหรืออาจหมายความว่าเขาจะเอาชนะศัตรูของเขาหรืออาจหมายความว่าเขาอาจหนีจากผู้หญิงทรยศ . หากหญิงตั้งครรภ์เห็นว่าตัวเองคลอดลูในความฝันแม้ว่าจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ับสามีของเธอ็หมายความว่าเธอจะค้นพบสมบัติที่ซ่อนอยู่ สัตว์ที่ตั้งท้องในความฝันหมายถึงประโยชน์หรือผลกำไร (ดูารอุ้มใครสัคน | ารคลอดลู | ารเปลี่ยนแปลง)…

…ความฝันของบ้านเป็นสัญลัษณ์ของความคิดหรือมุมมองของคุณในสถานการณ์ ความคิดเห็นของคุณเี่ยวับประสบการณ์ของเงื่อนไขปัจจุบัน ความเชื่อหรือความรู้สึที่คุณพอใจ ความคิดเห็นหรือความเชื่อของคุณเี่ยวับสถานการณ์ที่ได้ลายเป็นปกติสําหรับคุณ ลบบ้านอาจสะท้อนถึงระบบความเชื่อหรือนิสัยที่คุณใช้สําหรับได้รับ ประเภทของบ้านมีสัญลัษณ์ของวิธีารที่คุณําลังคิดเี่ยวับปัญหาเฉพาะ สภาพของบ้านสะท้อนให้เห็นถึงสภาพจิตใจของคุณในขณะที่คุณพบบางสิ่งบางอย่าง บ้านที่อุดมไปด้วยสัญลัษณ์มุมมองของคุณในประเด็นที่คุณมีประสิทธิภาพและมั่งคั่ง บ้านยากจนเป็นตัวแทนของมุมมองของคุณในประเด็นที่คุณไม่มีอํานาจหรือลดลงทางอารมณ์ ห้องพัของบ้านจะบ่งบอกถึงปัญหาที่เิดขึ้นหรือจัดการับปัญหา สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเี่ยวับบ้าน ให้ดูที่ส่วนธีม ความฝันเี่ยวับการซื้อบ้านเป็นสัญลัษณ์ของความมุ่งมั่นในการบูรณาการสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของคุณ เลือกที่จะกลายเป็นสิ่งที่ปกติสําหรับคุณ หรืออาจหมายความว่าคุณได้ทํางานอย่างหนัเพื่อชนะบางสิ่งบางอย่าง ลบ, ซื้อบ้านใหม่อาจหมายความว่าคุณได้ทําผิดพลาดที่คุณําลังติดอยู่ับ. ทุอย่างกลายเป็นปกติอีครั้ง คุณอาจจะประสบปัญหาหรือทําอะไรใหม่ ความฝันเี่ยวับการทําความสะอาดบ้านของคุณเป็นสัญลัษณ์ของการพัฒนาตนเอง คุณสามารถปรับแต่งความคิดที่คุณมีหรือพยายามที่จะสมบูรณ์แบบบางสิ่งบางอย่าง ความเชื่อหรือนิสัยที่ไม่จําเป็นจะถูลบหรือเปลี่ยนแปลง ความฝันของบ้านใหม่เป็นสัญลัษณ์ของมุมมองใหม่หรือความคิดเี่ยวับสถานการณ์ วิธีใหม่ในการคิดเี่ยวับบางสิ่งบางอย่าง สถานการณ์ใหม่อาจทําให้ปกติสําหรับคุณ วิธีที่ดีว่าที่จะมีชีวิตอยู่หรือเห็นชีวิต ความคิดของข่าวหรือทางเลือกไลฟ์สไตล์ ความฝันกับบ้านหลังเ่าเป็นสัญลัษณ์ของมุมมองหรือทัศนคติที่มีประสบการณ์และเชื่อถือได้ ความฝันเี่ยวับการถูล็อคออกจากบ้านเป็นสัญลัษณ์ของการปฏิเสธและไม่มั่นคง คุณอาจรู้สึไม่สบายใจหรือมั่นใจได้เท่าที่คุณต้องการ ความฝันเี่ยวับการกลับมาของบ้านเ่าเป็นสัญลัษณ์ของการกลับไปเป็นวิธีที่คุ้นเคยหรือเ่าของการคิด มุมมองในชีวิตคุณเคยมีมา่อน เหตุารณ์นี้อาจเิดขึ้นเมื่อคุณกลับไปใช้นิสัยงานความสัมพันธ์หรือแม้แต่ลับไปที่โรงเรียน อีวิธีหนึ่งคือให้พิจารณาว่าชื่อเสียงของบ้านเ่ามีและวิธีที่มันสามารถเป็นสัญลัษณ์ของความคิดในปัจจุบัน ความฝันกับใครบางคนจากบ้านหลังอื่นเป็นสัญลัษณ์ของความคิดของพวกเขาผ่านมุมมองของคุณภาพใด ๆ ที่โดดเด่นที่สุดเี่ยวับบุคคลนั้น ตัวอย่างเช่นถ้าคุณฝันของบ้านปู่ย่าตายาย’คุณสามารถเป็นตัวแทนความคิดของคุณผ่านมุมมองของมุมมองที่ชาญฉลาดหรือมีประสบการณ์มากขึ้นของบุคลิภาพของคุณ นั่นคือคุณอาจจะจัดการับสถานการณ์ที่คุณมีประสบการณ์มา่อนด้วย ความฝันที่มีบ้านที่มีสีสันเป็นสัญลัษณ์ของจิตใจของคุณผ่านมุมมองของสีใด ๆ ที่เป็นสัญลัษณ์ของพวกเขา ตัวอย่างเช่นบ้านสีฟ้าเป็นสัญลัษณ์ของความคิดเชิงบวกและบ้านสีแดงความคิดเชิงลบ ดูส่วนธีมสําหรับสีเพิ่มเติมใน เพื่อให้บ้านของคุณถูหัหรือถูขโมยเป็นสัญลัษณ์ของปัญหาความคิดเชิงลบหรือนิสัยที่ไม่ดีที่ขโมยจากความสุขความไว้วางใจหรือความซื่อสัตย์ บ้านร้างเป็นสัญลัษณ์ของอารมณ์หรือจิตละเลย พวกเขายังสามารถให้ทุปัญหาที่คุณเคยชิน คฤหาสน์หรือบ้านของคนมั่งคั่งเป็นสัญลัษณ์ของรัฐของจิตใจของพวกเขาเมื่อรู้สึมีประสิทธิภาพในการควบคุมหรือบรรลุเป้าหมาย หมายเลขบ้านและสถานที่ยังเพิ่มสัญลัษณ์ที่อธิบายถึงวิธีารที่คุณคิดหรือความรู้สึ ความฝันเี่ยวับที่อยู่อาศัยเ่าเป็นสัญลัษณ์ของรัฐของจิตใจของคุณขึ้นอยู่ับความทรงจําของคุณของบ้านที่ พิจารณาจํานวนบ้านยังใช้ numerology ฝัน ความฝันเี่ยวับบ้านพ่อแม่ของคุณเป็นสัญลัษณ์ของจิตใจของคุณ, เป็นหนึ่งที่จัดการับมโนธรรมของคุณ (พ่อ), ที่จะตัดสินใจเี่ยวับปัญหาหรือเผชิญับสถานการณ์เชิงลบ, หรือใช้สัญชาตญาณของคุณ (แม่) ที่จะคิดออกวิธีารแ้ปัญหาหรืออยู่ห่างจากมัน่อนที่คุณจะเริ่มต้น. ความฝันของการเห็นบ้านถูทําลายเป็นสัญลัษณ์ของพื้นที่บางส่วนของชีวิตของคุณที่คุณได้ลายเป็นคุ้นเคยับการมาถึงจุดสิ้นสุด มุมมองในสถานการณ์ที่ปกติหรือมีเสถียรภาพถูทําลาย ตัวอย่างสถานการณ์ชีวิตที่สามารถทําให้ประเภทของความฝันนี้สามารถสูญเสียงานสูญเสียสุขภาพบาดเจ็บถาวรในอุบัติเหตุหรือการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในชีวิตครอบครัว ตัวอย่าง: ผู้หญิงที่ร่ํารวยฝันถึงการเป็นบ้านเ่าของเยาวชนของเธอ เมื่อความฝันนี้เิดขึ้นเธอประสบความยุ่งยากรุนแรงในชีวิตจริง บ้านยากจนสะท้อนมุมมองของเธอในสถานการณ์ที่เธอรู้สึว่าไม่มีอํานาจและขาดทรัพยากรในการจัดการับปัญหา ตัวอย่างที่ 2: ผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าฝันถูขังอยู่ในบ้าน ในชีวิตจริงเธอปรารถนาที่จะเป็นเด็อีครั้งและรู้สึว่าเยาวชนได้หายไปตลอดกาล…

ถ้าในฝันคุณําลังเ็บ Cassis เช่นความฝันเป็นสัญลัษณ์ของอนาคตของความสุขและโอกาสที่สดใสหลังจากถูทิ้งระเบิดที่มีปัญหาและความวิตกังวลสําหรับพวกเขา ฝันหรือเห็น cassis ฝัน, คาดการณ์ว่าคุณจะหนีารทํางานหวั่น. ถ้าคุณฝันและในความฝันคุณเห็นว่าคุณําลังิน Cassis หมายถึงความผิดพลาดในทางของคุณเพื่อความสุข