(อัญมณี | หิน | กึ่งมีค่านอกจากนี้ยังเห็น Carnelian-red | Ring)

…การเป็นเจ้าของพลอยในความฝันอาจหมายถึงการซื้ออัญมณีในชีวิตจริง (ดู Carnelian-red | Ring)…